7. okt, 2020

Tekst

VELKOMMEN TILBAKE PÅ TURNTRENING! 

 

Vi er veldig glade for at vi kan starte opp med turn igjen! 

Covid-19 gir oss noen utfordringer, men vi har fått strenge og gode retningslinjer som vi skal følge. 

  • Maks antall utøvere pr. gruppe er 20 (inkl.trenere)

  • Møt ferdig skiftet, presis og ikke lenge før trening. 

  • Hvert parti samles i tildelt garderobe og går samlet inn i hallen.

  • Foreldre/ledsagere skal ikke være tilstede under trening. (unntak foreldre & barn)

  • Utstyr/ apparater fordeles på partiene.

  • Utstyr, apparater og kontaktflater rengjøres mellom partiene.

  • Alle må vaske/sprite hender ved inn- og utgang, og etter toalettbesøk

  • Alle registreres ved ankomst til trening

  • Ingen får komme på trening med symptomer på luftveisinfeksjon, feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 

For at trenerne skal kunne ha fokus på turnerne, og ikke måtte ta av treningstida til vask og rigging av utstyr lager vi rulleringsliste for foresatte til å hjelpe med dette. 

Vi mangler dessverre trener for Foreldre & Barn, og må derfor avvente oppstart for dette partiet. Kan du hjelpe oss med det?  - Ta kontakt på tlf.95778315/ ballangenturn@gmail.com

Oppstart uke 42.  TRENINGSTIDER:

TID.

HALL 1

HALL 2

HALL 3

MANDAGER kl. 17-18

 

LEKEPARTIET

JUNIOR

TIRSDAGER kl.17-18.30

SALTO 1

SALTO 2

GUTTER 1.-6.kl.

TIRSDAGER kl.18.30-20.30

JUNIOR

JUNIOR

JUNIOR

 

KONTAKTPERSON PARTI: 

JUNIOR: Camilla Warem Framvik. Tlf.91644223

GUTTER: Katrine Mølderup Bakke. Tlf. 94792958

SALTO 2: Malene Pettersen. Tlf.97489546

SALTO 1: Ingeborg Samuelsen. Tlf.96223972

LEKEPARTIET: Tine Selnes. Tlf.41754154

 

  • {{text}}
{{hotkey}}
 
 
{{text}}