Styret 2020-21

Fra årsmøtet juni 2020 består det nye styret av:

 

Leder: Marte Amundsen Tlf. 95778315

Nestleder: Wenche Kristoffersen Tlf.41258632

Kasserer: Hanne Engmo Mikalsen Tlf. 99526318

Sekretær: Karoline Samuelsen Tlf.91641706

Styremedlem: Marita Warem Tlf.91851504

Styremedlem: Tine Selnes Tlf. 41754154

Styremedlem: Katrine M. Bakke Tlf. 94792958

Trenerrepresentant: Camilla Warem Framvik Tlf. 91644223

Ungdomsrepresentant: Malene Pettersen

1. vara : Ingeborg Samuelsen Tlf.96223972

2. vara: Agnete Samuelsen Tlf.41639689

 

Revisor: Trine Fjellstad Eriksen

 

Valgkomite:

Leder:  Renate Fjellvang Tlf. 96236752

Medlem: Ann Merete Tangen Tlf.47626920

Medlem:Ann Jorun Pettersen Tlf.95932281

 

Vi takker det gamle styret for god jobb og ønsker det nye styret velkommen til en veldreven forening og lykke til.

 

 

  • {{text}}
{{hotkey}}
 
 
{{text}}