Styret 2019-2020

Fra årsmøtet mars 2019 består det nye styret av:

Leder: Marte Amundsen Tlf. 95778315

Nestleder: Geir Sørelv Tlf.91355981

Kasserer: Hanne Engmo Mikalsen Tlf. 99526318

Sekretær: Karoline Samuelsen Tlf.91641706

Styremedlem: Wenche Kristoffersen Tlf.41258632

Styremedlem: Tine Selnes Tlf. 41754154

Trenerrepresentant: Guri Pettersen Tlf.41503438

Ungdomsrepresentant: Malene Pettersen

1. vara : Ingeborg Samuelsen Tlf.96223972

2. vara: Marita Warem Tlf.91851504

 

Revisor: Trine Fjellstad Eriksen

 

Valgkomite:

Leder: Ann Jorun Pettersen Tlf.95932281

Medlem: Renate Fjellvang Tlf. 96236752

Medlem: Ann Merete Tangen Tlf.47626920

 

Vi takker det gamle styret for god jobb og ønsker det nye styret velkommen til en veldreven forening og lykke til.