• {{text}}
{{hotkey}}
 
{{text}}
 
Ny dato for årsmøte:
Torsdag 4.juni 2020. kl.19
Kantina, Ballangen Flerbrukshall.Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og sekretær

 2. Valg av 2 til å skrive under protokoll

 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 4. Fremlegg og godkjenning av årsberetning 2019

 5. Fremlegg og godkjenning av regnskap 2019 

 6. Fremlegg og godkjenning av budsjett 2020

 7. Innkomne forslag 

 8. Valg

 9. Eventuelt
 

Styret.

 

 

 • {{text}}
{{hotkey}}
 
{{text}}
 

Innkalling til Årsmøte i Ballangen TurnforeningMandag 30.mars kl. 19.00

Sted: Kantina, Ballangen Ungdomsskole.
Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og sekretær

 2. Valg av 2 til å skrive under protokoll

 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 4. Fremlegg og godkjenning av årsberetning 2019

 5. Fremlegg og godkjenning av regnskap 2019 

 6. Fremlegg og godkjenning av budsjett 2020

 7. Innkomne forslag 

 8. Valg

 9. Eventuelt
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20.mars.ballangenturn.gmail.com  

Styret.
 • {{text}}
{{hotkey}}
 
{{text}}
 
 
 • {{text}}
{{hotkey}}
 
{{text}}